På denne siden har vi samlet opplysninger som er nyttige for kjøpere, selgere og meglere. 


Se liste over utført rehabilitering og vedlikehold nederst. 


Meglere bes for øvrig å kontakte borettslagets forretningsfører Oslo og Omegn Boligforvaltning AS (OBF) for boligopplysninger ved salg av leilighet. 

Sjekkliste ved overtagelse

Nye andelseiere godkjennes under følgende forutsetninger:


  • Fellesutgiftene samt renter må være betalt og à jour pr. overtagelsesdato. 
  • Leiligheten overtas i den stand den befinner seg uten kostnad eller ansvar for borettslaget. 
  • Leiligheten skal være utstyrt med følgende brannsikkerhetsutstyr: 


  1. Fastmontert(e) røyk-/branndetektorer som har sirene og er koblet til borettslagets felles brannvarslingsanlegg
  2. Ett stk husbrannslange eller brannslukningsapparat
  3. Ett stk brannteppe

Dersom nevnte forutsetninger ikke er oppfylt eller ikke kan oppfylles, er kjøper ikke godkjent som ny andelseier. I så fall er avslaget endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30 dager (se §16 i lov om borettslag).

Selge leiligheten selv

Vurderer du å selge leiligheten din selv ber vi deg ta kontakt med borettslagets forretningsfører for å gjøre deg kjent med salgsprosessen og, herunder avklaring av forkjøpsrett og aktuelle gebyrer.


Overdra leiligheten til familie

Ta  kontakt med forretningsfører hvis du skal overdra andelen til familie. Se også vilkårene i vedtektene for informasjon.

Forkjøpsrett

Borettslaget praktiserer forkjøpsrett iht. vedtekter. Se vedtekter for nærmere informasjon om bruk av forkjøpsretten eller kontakt vår forretningsfører OBF. 


Det er to måter at forkjøpsretten kan avklares:

  • forhåndsavklaring  (parallellutlysing)
  • "vanlig" forkjøpsrett

Brannsikringsutstyr må være på plass ved overtakelse av leiligheten

Vi ber selger og kjøper sørge for at brannsikringsutstyr er på plass i leiligheten ved overtakelse som forutsatt i godkjenning av den nye andelseieren. Se sjekkliste ved overtakelse.


Faktura felleskostnader

Vi får ofte spørsmål fra melgere og nye andelseiere som lurer på når de får tilsendt faktura for felleskostnader. Faktura blir sendt til den nye eieren direkte fra vår forretningsfører OBF. Det kan erfaringsmessig ta noen uker før man mottar første faktura i posten. 


Faktura med forfall 15. gjelder for hele måneden. Dersom det er overtakelse midt i en måned anbefaler vi at selger betaler hele fakturaen, men avtaler internt oppgjør med kjøper, feks ifbm betaling av kjøpesum. Dermed vil det ikke oppstå betalingsmislighold og unødvendige purregebyr fra OBF. Det kan ta noen dager før eierskiftet blir registerert av OBF og nye giroer utstedt til kjøper.

Rehabilitering/vedlikehold

1990 - 1993:
Fasade oppusset
1996 - 1997:
Nye stigeledninger
1999 - 2000:
Oppgradering/beplantning i gårdsrom
2000:Oppganger pusset opp.
2002:Vinduer malt.
2003:
Forbedring/rehabilitering av fasade og portaler.
2003 - 2004:
Installert lys i alle lofts- og kjellerboder.
2005:
Montering av brannsikringsutstyr (10 års levetid på røykvarslere og batterier)
2005:Utskiftning / oppgradering av elektrisk anlegg i leiligheter der dette var nødvendig.
2009:
Oppganger er oppusset opp. Utskiftning av takrenne og montering av varmekabel i utsatt takrenne.
2010 - 2011:
Totalrenovering og utbygging av Næringslokale.
2011:
Ny plen i innvendig gårdsrom. Utført av borettslagets hagegruppe.
2011 - 2012:Innvendig renovering av pipeløp samt utbytting av alle pipeluker.
2012: Totalrenovering av piper over tak.
2012:
Ny bunnledning Vogts gate 59 A-B
2013: Montering av slukkeutstyr i alle fellesarealer
2013:
Nye porter og maling av portrom
2013 - 2016:
Utbedringer på tak og fasade
2014:
Omtekking av kuppel Krebs' gate 7B
2014:
Nytt lekestativ
2014:
Nye branndører i fellesarealer
2014:
Felles brannvarslingsanlegg
2016:
Radonmåling og tiltak
2016:
Branntetting i kjellere
2016:
Utskifting av vinduer i fasaden
2017:
Nye ytterdører
2021:
Utbedring av stikkledninger for avløp. Utbedring av overvannsledning i bakgård.