Forhåndsavklaring forkjøp, Omsens gate 10, andel 1

Postet av 0024 Borettslaget Torshov KV V den 28. Feb 2023

Visning:

05.03.23 kl. 12:00 - 13:00

07.03.23 kl. 16:00 - 17:00

Frist for å melde forkjøp:

15.03.23, kl. 12.00

Eiendomsmegler:

Nordvik Ullevål, telefon 957 24 674, e-post m.vosgraff@nordvikbolig.noInformasjon om bygge- og anleggsstøy Sandakerveien 33: Soria Hage

Postet av 0024 Borettslaget Torshov KV V den 18. Feb 2023

Som de fleste beboere har fått med seg pågår det støyende byggearbeid i Sandakerveien 33 (bak Soria Moria). For mer informasjon om når det støyende arbeid finner sted og annen informasjon om prosjektet se denne lenken: https://app.vbit.com/p/96092/hse-public. Entreprenøren har sagt at de oppdaterer denne nettsiden løpende med informasjon til naboer.

Evt. spørsmål/klager må rettes direkte til kontaktpersonen for entreprenøren som dere finner i infoskriv på nettsiden over, eller direkte til Oslo kommune, evt. direkte til Bydelsoverlegen i Bydel Sagene.


Med vennlig hilsen

StyretAvklaring av forkjøpsrett - Hegermanns gate 10B, andel 57

Postet av 0024 Borettslaget Torshov KV V den 10. Feb 2023


Andelsnummer: 
57
Adresse:Hegermanns gate 10B
Antall rom:3
Etasje:1. etasje
Areal:67 m²
Kjøpssum: 5 500 000 kr uten forbehold
Andel fellesgjeld:143 568 kr
Felleskostnader pr mnd:3 943 kr
Overtagelsesdato:11.04.2023 kl. 14:00
Frist for å melde forkjøp:23.02.2023 kl 12:00
Meglerfirma:EIE eiendomsmegling Frogner
E-post meglerfirma:kl@eie.no
Mob. meglerfirma:930 54 171

Eiendomsmegler kontaktes for nærmere opplysninger om boligen.


Den forkjøpsberettigede trer inn i den allerede skrevne og undertegnede kjøpskontrakten. Ved benyttelse av forkjøpsretten forfaller første termin til betaling umiddelbart.  

 

Andelseier som ønsker å bruke sin forkjøpsrett sender skriftlig og bindende melding om om dette på e-post til styret@torshov5.no med kopi til firmapost@obf.no.  

 

Vi ber for ordens skyld om at andelseier som sender skriftlig melding om bruk av forkjøpsretten også ringer til mob. 482 272 89 (styreleder) for å opplyse om dette innen fristens utløp. 


10.02.2023

Styret

Borettslaget Torshov Kv V